ساعات کار فروشگاه دوچرخه سواری اسپید در ماه مبارک رمضان بدین شرح تغییر یافت.