آشنایی با اصول ایمنی دوچرخه‌سواری برای کودکان

آشنایی با اصول ایمنی دوچرخه‌سواری برای کودکان

این نکات را به کودکان‌تان در مورد دوچرخه سواری تذکر دهید:

  • همیشه کلاه ایمنی به سر داشته باشید.
  • هرگز در جاده یا خیابان شلوغ دوچرخه‌سواری نکنید. در این موارد در پیاده‌رو باقی بمانید.
  • پیش از عبور از چهار راه‌ها متوقف شوید و مراقب ماشین‌های عبوری باشید.
  • همیشه هر دو دست تان را روی دسته‌های دوچرخه نگهدارید.
  • در شب دوچرخه‌سواری نکنید. هنگامی که سوار بر دوچرخه هستید، حتی در نور روز  هم لباس‌های روشن بپوشید.

نظرات بازدیدکنندگان