آغاز اردو تیم های ملی سرعت و نیمه استقامت

 آغاز اردو تیم های ملی سرعت و نیمه استقامت

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، ملی پوشان سرعت و نیمه استقامت از روز چهارشنبه 96/3/24 وارد اردو تدارکاتی می شوند.
این اردو اولین مرحله اردو تیم ملی نیمه استقامت و دومین مرحله اردو سرعتی ها در سال 96 است که بنا به درخواست سرمربیان تیم های ملی سرعت و نیمه استقامت برگزار شده است و تا تاریخ 96/4/7 ادامه دارد.
نفرات ذیل به این دعوت شده اند:

ورزشکاران تیم ملی سرعت:

محمد دانشور خرم (خراسان رضوی)
علی علی عسگری (البرز)
حسنعلی ورپشتی (کرمان)
رضا جبرئیلی (مازندران)
احمد نصرآبادی (خراسان رضوی)
احسان خادمی (خوزستان)
مائده نظری (البرز)
فاطمه هداوند (تهران)

کادر فنی تیم ملی سرعت:
محمد ابوحیدری ( سرمربی اردو آقایان )
ریحانه طالبی (سرپرست و کمک مربی اردو بانوان)
مازیار رنجبران ( سرپرست اردو آقایان )
محمد جبرئیلی (کمک مربی اردو آقایان)


ورزشکاران تیم ملی نیمه استقامت:
مهدی سهرابی (زنجان)
حسین ناطقی (اصفهان)
محمد رجبلو (البرز)
امیر حسین جمشیدیان (اصفهان)
بهنام آرین (یزد)
کیوان رکانی (خراسان رضوی)
محمد اسماعیل چایچی (تهران)
محمد گنج خانلو (البرز)
مهدی رجبی (البرز)
مهدی آرمون (تهران)
سمیه یزدانی (تهران)
رقیه شریفی (تهران)
نرگس عبدی (تهران)
مریم جلالیه (هرمزگان)

کادر فنی:

مازیار رنجبران (سرپرست اردو)
حسین عسگری (سرمربی) حمید سجادی (مربی)
افسانه سجادی (سرپرست و مربی بانوان)
محمود حضوری (مکانسین)