اولین مرحله مسابقات لیگ جوانان و نوجوانان

 اولین مرحله مسابقات لیگ جوانان و نوجوانان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛اولین مرحله مسابقات لیگ جوانان و نوجوانان پیست و جاده، بخش آقایان از تاریخ 29/1/95 لغایت 1/2/95 در تهران برگزار خواهد شد .
باشگاه های شرکت کننده میبایست اعلام آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 26/1/95 جهت برنامه ریزی به این فدراسیون ارسال نمایند .

لازم به ذکر است شرکت دوچرخه سواران رده نوجوانان در این لیگ مجاز بوده و امتیاز آنان 20 درصد بیشتر از جدول امتیاز دهی جوانان خواهد بود.

شرایط شرکت
1.هزینه اسکان و تغذیه به عهده باشگاه می باشد .
2.حداکثر تعداد ورزشکاران هر تیم برای اسکان 6 نفر و 2 نفر همراه می باشد.
3.گروه سنی جوانان : متولدین 11/10/76 لغایت 10/10/78
4.گروه سنی نوجوانان : متولدین 11/10/78 لغایت 10/10/80

زمان پذیرش : روز یکشنبه مورخ 29/1/95
جلسه فنی : ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 29/1/95 خروج تیمها : روز چهارشنبه 1/2/95