وفایی : المپیک با تمام مسابقات فرق دارد

 وفایی : المپیک با تمام مسابقات فرق دارد

* ارزیابی شما از رقابت های المپیک چیست؟
المپیک با تمامی مسابقات فرق دارد، تمامی کسانی که در المپیک شرکت می کنند بهترین های دنیا هستند، در مسابقات دوچرخه سواری جاده همیشه قهرمانان تور فرانسه و جیرو ایتالیا شرکت میکنند و این موضوع باعث بالارفتن اهمیت و سطی این مسابقات می شود .

*درباره حادثه ای که برای قادر میزبانی اتفاق افتاد چه نظری دارید ؟
فیلم حادثه را دیدم، دوچرخه قادر میزبانی دچار نقص فنی شد که وی نتوانست دوچرخه را کنترل کند البته به وجود آمدن مشکل فنی دوچرخه میتواند برای هر رکابزنی اتفاق بی افتد همانطور که دیدید در این مسابقه کریس فروم قهرمان تور فرانسه هم به دلیل نقص فنی دوچرخه از گروه عقب افتاد .
*شانس هم با بچه های ما یار نبود!
رکابزنان ما با انگیزه و آمادگی بالایی در این رقابت ها شرکت کردند اما بخت با آنها یار نبود، هیچ کدام از پیش بینی ها درست از آب در نیامد قبل از مسابقه اکثر کارشناسان شانس قهرمانی را به رکابزنان اسپانیا،بریتانیا،ایتالیاو هلند می دادند اما همانطور که دیدید رکابزن بلژیکی به مقام قهرمانی رسید، وینچنزو نیبالی قهرمان تور فرانسه و جیرو ایتالیا در 10 کیلومتر پایانی زمین خورد و نتوانست مسابقه را به پایان برساند، هیچ چیز قابل پیش بینی نبود.
آروین جوان با استعداد کشورمان است ، پورسیدی نفر اول رنکینگ آسیا و قادر میزبانی قهرمان پر افتخار ایران و آسیا است اما با این وجود تفاوت میان آسیا و اروپا بسیار زیاد است و تا این سطح تفاوت رفع نشود در عرصه های جهانی مثل المپیک پیشرفت نخواهیم کرد .
رکابزنان ایرانی باید فراتر از آسیا به رقابت بپردازند، حضور در تورها و مسابقات اروپایی می تواند نقش بسزایی در بهتر شدن عملکرد دوچرخه سواران کشورمان در میادین جهانی و المپیک داشته باشد .