پایان مرحله نخست لیگ پیست دوچرخه سواری در رده جوانان

 پایان مرحله نخست لیگ پیست دوچرخه سواری در رده جوانان

اولین مرحله لیگ پیست در بخش آقایان رده سنی جوانان ( جام رمضان ) از تاریخ 21/02/1398 لغایت 23/02/1398 در استان تهران برگزار شد.در این دوره از مسابقات با حضور 60ورزشکار از 15 تیم باشگاهی حضور داشتند که موجب شده بود رقابت ها با حساسیت زیادی دنبال شود.این مسابقات بعد از مراسم افطار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد.

4000متر تیمی:
1.تیم نیشابور
2.ارمغان قویدل تبریز
3.مس کرمان

اسکرچ:
1.مسعود خاکی از مس کرمان
2.رامیار قوامی کرمانشاه
3.عماد محمدی نیشابور

کایرین:
1.عباس زارع زاده خوزستان
2.ایمان رشنو خوزستان
3.سینا غلامی هیات مشهد

3000متر انفرادی
1.محمد چرخ انداز مس کرمان
2.امیرحسین محمدی نیشابور
3.رامیار قوامی کرمانشاه

200متر
1.ایمان رشنو خوزستان
2.سینا غلامی آسمان آبی
3.سینا کریمیان مس کرمان

اومنیوم
1.عماد محمدی نیشابور
2.علی لبیب ارمغان قویدل تبریز
3.علیرضا رمضانی مس کرمان

دور امتیازی:
1.مهدی مطاعی ارمغان تبریز
2.محمد حسین رحمانی شاهین شهر
3.طاها صادقی مس کرمان

تیم اسپرینت:
1.تیم نیشابور
2.خوزستان
3.مس کرمان

نظرات بازدیدکنندگان