سوم ژوئن روز جهانی دوچرخه سواری یک گام برای رسیدن به توسعه پایدار

سوم ژوئن روز جهانی دوچرخه سواری یک گام برای رسیدن به توسعه پایدار

چرا باید روز جهانی دوچرخه داشته باشیم؟

  • دوچرخه تنها وسیله نقلیه با استفاده آسان، مقرون به صرفه، قابل اعتماد، تمییز و مطابق با محیط زیست است؛ در حقیقت دوچرخه تنها وسیله نقلیه پایدار است.
  • دوچرخه می تواند ابزاری مناسب برای توسعه جوامع باشد و به عنوان یک وسیله کارآمد فقط برای حمل و نقل استفاده نشود بلکه به عنوان وسیله ای برای دستیابی به سلامت جسم و روان مورد استفاده قرار گیرد؛ دوچرخه سواری یک نوع ورزش است.
  • بین دوچرخه و دوچرخه سوار نوعی تعامل وجود دارد که کمک می کند تا دوچرخه سوار از جامعه خود درک اجتماعی بهتری داشته باشد و محیط بومی خود را بهتر بشناسد.
  • دوچرخه نماد حمل و نقل پایدار است و حامل یک پیام مثبت برای تولید و مصرف پایدار، علاوه بر این که تاثیر مثبتی بر آب و هوا نیز دارد.

اهدافی که در انتخاب روز جهانی دوچرخه  سواری دنبال می کند:

کشورهای عضو سازمان ملل را تشویق می کند تا توجه ویژه ای به فرهنگ دوچرخه سواری داشته باشند و استفاده از دوچرخه را در سیاست ها و برنامه ریزی های توسعه خود در سطح ملی، منطقه ای و جهانی داشته باشد.

کشورهای عضو را تشویق می کند تا ایمنی جاده ها را بهبود

بخشیده  و ساختار حمل و نقل پایدار را طراحی و اجرا کنند

و با تاکید بر استفاده از دوچرخه در سیستم حمل و نقل سلامت شهروندان و عابرین پیاده را تضمین نمایند.

تشویق ذینفعان بر تاکید به استفاده از دوچرخه به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و تقویت و آموزش

اصول تربیت بدنی به کودکان و افراد جوان، ترویج سلامت جامعه، جلوگیری از بیماری ها،

افزایش قدرت تحمل، تسهیل پذیری اجتماعی و حمایت از فرهنگ صلح در سراسر جهان.

کشورهای عضو را تشویق می کند تا بهترین شیوه ها و ابزار را برای استفاده بیشتر از دوچرخه

در جوامع خود اتخاذ کرده و از ابتکار عمل برای سازماندهی فرهنگ دوچرخه سواری

در سطح ملی و محلی به عنوان وسیله ای برای تقویت سلامت جسمی و روحی استفاده کنند.

 

روز جهانی دوچرخه بر همه دوچرخه سوارها و علاقمندان به این رشته ورزشی مبارک!

زهره خسروی – منبع: UN

پوشاک دوچرخه سواری اسپید این روز را به تمامی دوستداران دوچرخه سواری تبریک می گوید.

نظرات بازدیدکنندگان