دو دلیل چرا باید در دوچرخه سواری پوشاک مناسب بپوشیم

دو دلیل چرا باید در دوچرخه سواری پوشاک مناسب بپوشیم

درست مانند لباس های شنا، چون تنه شنا می تواند مقاومت در برابر آب را در شنا کاهش دهد، نه تنها جذب توجه در ساحل می شود، این یک لباس بسیار حرفه ای است، اما زمانی که شما شنا می کنید زمانی که شما احساس می کنید که پوشیدن تنه های شنا واقعا چیز فوق العاده ای است، The Those کسانی که لباس شنا ندارند شنا کنند و سپس لباس زیر آب را لمس کنند، زیرا احساس شفافیت آن را خجالت می کشد. از آنجا که همه ما می دانیم که کارکرد اصلی تنازعات این است که از آب جلوگیری شود، این چیز شرم آور است.

به طور مشابه، دوچرخه سواری در حال سواری می تواند کمک به سواران برای کاهش مقاومت در برابر باد، عملکرد اصلی دوچرخه سواری دوچرخه سواری است برای اتصال ماهیچه ها و کمک به تعریق. لباس دوچرخه سواری عمدتا از پارچه های ویژه ساخته شده است، عرق را می توان از طریق فیبر لباس به سطح لباس، سریع خشک شدن در سوار حمل و نقل است که برای رسیدن به هدف از ضربه های کارآمد و سواری خشک است. به این دلیل که این نوع لباس پوشیدن نباید با لباس های خشک و سریع خشک شود، به همین دلیل است که این دوچرخه سواری به سرعت گران می شود.

شاید بعد از اینکه شما لباس های معمولی ده یا بیست کیلومتر را سوار می کنید، احساس ناخوشایندی نخواهید کرد، اما وقتی بیش از صد کیلومتر را می گذرانید، مقاومت هر یک از باد های دیگر، صدها گرم وزن شما تحمل می شود، کاملا متفاوت است. علاوه بر این، قسمت عقب دوچرخه سواری دارای سه جک عمیق برای قرار دادن گوشی یا دیگر موارد رایج است و جیب در پشت آن طراحی شده است، باز کردن، با توجه به عمل سواری، این جیبی را برای قرار دادن راحت تر پیدا کنید از لباس های معمولی، و همچنین سفر به سواری بسیار آسان است.

دوم، ظاهر از دوچرخه سواری می پوشد بیش از حد نیست، لباس دوچرخه سواری نیز برای ایمنی سواری خوب است، دوچرخه سوار در چرخ دنده دوچرخه سواری به راحتی می تواند چشم انداز در جاده ها، راننده می تواند تمام راه دوچرخهسواری را ببینید، نوار بازتابنده در پوشیدن دوچرخه سواری، رانندگان هشدار می دهند و به راحتی می توانند سواران را ببینند.

خوب، این ها پارچه های ما و دوچرخه سواری، نوار های قدرت (الاستیک) و نوار های بازتابنده ای است که در دوچرخه سواری استفاده می شود.

نظرات بازدیدکنندگان