اتفاقی که برای پاهای دوچرخه سواران حرفه ای می افتد

اتفاقی که برای پاهای دوچرخه سواران حرفه ای می افتد

این دوچرخه سوار که حضوری ثابت در رقابت های توردوفرانس دارد با انتشار عکسی از پاهای خود که رگ هایش به شدت ورم کرده نشان داد ورزشکاران این رشته چه تمرینات و رقابت های طاقت فرسایی پشت سر می گذارند.

پس از پایان تمرینات ، معمولا خون زیادی در ساق های پای دوچرخه سواران جمع می شود و رگ هایشان نیز به حالت متورم در می آید.

نظرات بازدیدکنندگان